Kontaktný formulár | Contact form

Záležitosti k Jazykovému kvetu.E-mails:

Head Office: jazykove(at)gmail.com | ialf(at)ialf.org; odpovede do 2 - 21 prac. dní

Regional Offices: aktívne počas prihlasovania a priebehu Jazykového kvetu, odpovede do cca 2 - 5 pracovných dní

BA KRAJ: jazykoveba(at)gmail.com

BB KRAJ: jazykovebb(at)gmail.com

KE KRAJ: jazykoveke(at)gmail.com

NR KRAJ: jazykovenr(at)gmail.com

PO KRAJ: jazykovepo(at)gmail.com

TN KRAJ: jazykovetn(at)gmail.com

TT KRAJ: jazykovett(at)gmail.com

ZA KRAJ: jazykoveza(at)gmail.com 

 

Adresa pre doručovanie | Shipping address:

IALF o. z.

Pošt. priečinok E50
949 01 Nitra, Slovakia, Europe