AKTUÁLNE FOTOGALÉRIE

KVET 2018 - SR FINÁLE

 

FOTOGALÉRIA K SR FINÁLE KVETU 2017

 

Fotogalėria pre p. Katku Novákovú a jej kamarátku p. Natáliu Košlabovú.

  •  Na poslednú chvíľu a nezodpovedne... Ale kto? Kolo sa konalo 19. mája - viď dátumy podkladov, inštrukcií...
  •  Nedávanie pokynov... - každý koordinátor dostal okrem slovných pokynov aj scenár alebo ťahák s poskytnutými inštrukciami v bodoch. A tá osoba, ktorá podľa p. Novákovej nić nerobí celý projekt rozbehla z nićoho...
  •  Uni dostala podrobné podklady v auguste 2016, tie boli detailne prebraté osobne s p. Košlabovou v septembri 2016. Upresnené na základe výsledkov krajských finâle v apríli, mesiac pred kolom priamo na mieste konania bolo kolo prebraté miestnosť po miestnosti a po tomto osobnom stretnutí p. Košlabová dostala písomne jeho súhrn - viď screenshoty.
  • Škody zaevidované hneď priamo na mieste konania boli: 

a) na nábytku - niekoľko koliesok na stoloch v zasadačke - viď foto plus cena kolieska

b) na dvoch stenách pri miestnosti B1, ku ktorej sa nedostavil dozor zabezpečovaný p. Košlabovou, bola trošku ošuchnutá vrchná vrstva maľovky po opretí o stenu a niekoľko fľakov od vody. Celkovo tri m2 ľahko opraviteľné jedným náterom šikovnou maliarskou firmou - cena viď screenshoty dvoch cenníkov. 29. 4. 2017 bola p. Nováková požiadaná o zaslanie "jej" ceny za účelom porovnania cien a zabezpečenia opráv organizátorom. Nedodala.

  •  Pre ročník 2017 bola hodnota pozície Hlavný partner 15945€, v prípade zapojenia sa ako spoluorganizátor 9990€.
  •  Iné čísla: napr. keď bola p. Košlabová požiadaná o vybavenie ešte jednej miestnosti, aby NJ nezačínala až poobede, odpovedala, že viac miestností tam nie je, len 2 auly, 3 prednáškové, 2 zasadačky;  počet stoličiek vo Veľkej aule je 140 a bodka, hoci podľa fotky matematika nepustí...
  •  Pre ďalší ročník autor a vlastník licencie tohto skvelėho podujatia (povedanė slovami p. Novákovej) fakulte ponuku neposlal.
  •  Viac sa k danej veci organizátor už nikde vyjadrovať nebudde.